KORONAWIRUS INFORMACJE. CO TO JEST, JAK POWSTAŁ, OBJAWY, JAK SIĘ CHRONIĆ

Spread the love

KORONAWIRUS INFORMACJE. CO TO JEST, JAK POWSTAŁ, OBJAWY, JAK SIĘ CHRONIĆ

WAŻNE INFORMACJE – Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba jaką wywołuje, czyli COVID-19:

SPIS TREŚCI:

W tym artykule jak w pigułce znajdują się najważniejsze informacje o koronawirusie i covid-19

– Koronawirus – Co to jest i skąd się wziął.

– Objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

– Przebieg choroby u dorosłych i u dzieci.

– Jak można się zarazić?

– Kto jest najbardziej zagrożony koronawirusem

– Zapobieganie – Profilaktyka.

– Maseczki, mycie rąk, dezynfekcja.

– Leczenie, leki, szczepionka.

– Statystyki.

– Śmiertelność.

To wszystko w tym artykule poniżej.

 

 

KORONAWIRUS CO TO JEST I SKĄD POCHODZI

Koronawirusy (Coronaviridae) są rodziną wirusów RNA poznaną w latach 60. XX w.

Nazwa wirusów tej grupy wiąże się z ich wyglądem.

Mają one w osłonce struktury białkowe, których wygląd odkrywcom skojarzył się z koroną.

Wirusy mają kształt sferyczny (średnica ok. 120 nm). Ich genom to jednoniciowy RNA o wielkości bardzo dużej jak na wirusy RNA – 28-30 tys. nukleotydów.

Poznane zostały koronawirusy zakażające różne gatunki ssaków i ptaków.

KORONAWIRUSY  CZŁOWIEKA

Wśród KORONAWIRUSOW są 4 gatunki wirusów człowieka (229E, OC43, NL63 i HKU1).

Występują one powszechnie na całym świecie i wywołujące zakażenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego o zazwyczaj lekkim przebiegu.

Wirusy HCoV-229E i HCoV-OC43 są odpowiedzialne za 5-30% przypadków tego typu schorzeń.

KORONAWIRUSY ODZWIERZĘCE I JAK PRZEDOSTAŁY SIĘ DO ORGANIZMU CZŁOWIEKA

W XXI w. pojawiły się nowe koronawirusy człowieka, prawdopodobnie jako wynik mutacji wirusów zwierzęcych umożliwiających adaptację do replikacji w komórkach ludzkich.

1. Pierwszym był wirus wywołujący zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Wirus ten (SARS-CoV) krążył wśród ludzi w latach 2002-2003. Odnotowano ponad 8 tys. zakażeń ze śmiertelnością ok. 10%.

Wirus prawdopodobnie wywodził się od wirusa małych nietoperzy owadożernych występujących w Chinach.

2. Od 2012 r. notuje się, głównie na Półwyspie Arabskim, przypadki zespołu bliskowschodniej niewydolności oddechowej (MERS).

Przez 8 lat stwierdzono ponad 2,5 tys. zachorowań ze śmiertelnością ok. 35%.

Jest to przede wszystkim zakażenie odzwierzęce, którego źródłem są wielbłądy, a pomiędzy ludźmi transmisja MERS-CoV jest słaba.

 

KoronawirusOchrona.pl-koronawirus-skad-pochodzi

 

Obecnie pojawił się trzeci nowy koronawirus.

Nowy koronawirus – SARS-CoV-2 ( WHO przyjęło nazwę choroby od tego koronawirusa jako COVID-19 tj. skrót od „coronavirus disease 2019”, czyli choroba koronawirusowa z roku 2019).

W 2019 r., prawdopodobnie w listopadzie, zaczęły się zakażenia ludzi nowym wirusem.

Źródło było na bazarze z owocami morskimi w Wuhang

Wstępnie nazwano go 2019-nCoV (czyli nowy koronawirus z roku 2019), a obecnie ma on oficjalną nazwę SARS-CoV-2 (czyli koronawirus SARS typu 2).

Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (ICTV) decydując się na nadanie takiej właśnie nazwy nowemu gatunkowi wirusa, kierował się podobieństwem genetycznym do wirusa SARS (79,5%) i podobieństwem objawów klinicznych wynikających z zakażenia do choroby sprzed kilkunastu lat.

 

Obecny koronawirus SARS-CoV-2 wnika do komórek człowieka, korzystając z tych samych receptorów na powierzchni komórki co SARS-CoV.

Receptorem jest białko ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2; konwertaza angiotensyny 2) występujące m.in. w płucach.

Sprawia to, że oba wirusy mają podobną drogę zakażenia i wywołują podobne objawy chorobowe.

Nowy wirus ma genom zbudowany z 29,9 tys. nukleotydów i wykazuje znaczne podobieństwo genetyczne (96%) z koronawirusami izolowanymi od nietoperzy owadożernych żyjących w Chinach.

Od tych zwierząt wirus prawdopodobnie przeszedł, pośrednio lub bezpośrednio, na człowieka.

Towarzyszyły temu zmiany mutacyjne adaptujące wirusa do replikacji w komórkach ludzkich.

Powtórzyła się zatem historia z 2002 r., z tym że zaszły inne mutacje, a więc obecnie mamy do czynienia z odmiennym wirusem.

Podejrzewa się, że w drodze do człowieka wirus adaptował się do różnych gatunków ssaków.

W przypadku wirusa SARS mówiło się o cywetach, teraz w przypadku SARS-CoV-2 podejrzewa się pangoliny.

Przypuszczalnie nie da się tego ustalić z całą pewnością.

Nie ma to także obecnie praktycznego znaczenia, gdyż mamy do czynienia z wirusem ludzkim, przenoszącym się pomiędzy ludźmi, bez pośrednictwa zwierząt.

KORONAWIRUS i COVID-19

Przyjęta przez WHO nazwa choroby to COVID-19 (coronavirus disease 2019, czyli choroba koronawirusowa z roku 2019) podkreśla, że klinicznie nie jest to SARS.

Amerykanie poprzestają na używaniu nazwy KORONAWIRUS Z WUHAN (co z kolei nie podoba się chińskim władzom)

KoronawirusOchrona.pl-koronawirus-objawy

KORONAWIRUS A ROZWÓJ CHOROBY COVID-19

Objawy choroby COVID-19.

W większości przypadków zakażenie koronawirusem przebiega bezobjawowo lub choroba ma łagodny przebieg.

U około 20% osób zakażonych występują nasilone objawy kliniczne, które mogą prowadzić do zgonu.

Objawy rozwijają się najczęściej w czasie od 2 do 14 dni od ekspozycji, u większości pacjentów w ciągu 5-6 dni.

KORONAWIRUS OBJAWY:

Najczęściej stwierdzane objawy zakażenia to:

– gorączka,

– kaszel o różnym nasileniu,

– duszność,

– trudności w oddychaniu.

W przypadkach o ciężkim przebiegu występuje:

– zapalenie płuc,

– może rozwinąć się zespół ostrej niewydolności oddechowej i

– niewydolność wielonarządowa.

Taki przebieg choroby może zakończyć się niepomyślnie.

KORONAWIRUS JAK SIĘ ROZPRZESTRZENIA I KRO JEST NAJBARDZIEJ ZAGROŻONY ZACHOROWANIEM

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie i zachorowanie?

ten nowy koronawirus przenosi się drogą kropelkową (kichanie, kaszel).

Taka droga zakażenia występuje w przypadku:

– grypy i

– innych tzw. przeziębień wirusowych.

Wiemy, że osoby zakażone mogą replikować wirusa i zakażać innych przez kilka dni przed pojawieniem się objawów chorobowych.

Ponadto część osób przechodzi zakażenie bezobjawowo, stanowiąc prawdopodobnie źródło zakażenia.

Sprawia to, że nadzór epidemiologiczny nad rozprzestrzenianiem się choroby jest bardzo trudny.

Bardziej istotna jest sprawa konsekwencji zakażenia.

Tu obserwujemy znaczne zróżnicowanie.

KORONAWIRUS OBJAWY W CHINACH:

Analiza kilkudziesięciu tysięcy przypadków zakażeń w Chinach pokazuje, że:

– ponad 80% ludzi ma objawy łagodnej choroby,

– kilkanaście procent przechodzi ciężką infekcję,

– a 2-3% umiera.
Należy podkreślić, że przypadki śmiertelne dotyczą prawie wyłącznie osób obciążonych poważnymi schorzeniami.

KTO JEST NARAŻONY NA ZAKAŻENIE  – Szczególnie narażeni są pacjenci z:

– upośledzeniem odporności,

– leczeni immunosupresyjnie,

– z chorobami nowotworowymi,

– cukrzycą itp.

Dla takich osób także zakażenia znanymi od dawna wirusami (jak np. wirus grypy) stanowią poważne zagrożenie.

Obecnie trudno stwierdzić, czy jest jakaś grupa ludzi mniej lub bardziej wrażliwa na zakażenie, z wyjątkiem zależności od wieku pacjentów, gdzie występuje wyraźna korelacja z przebiegiem choroby.

KORONAWIRUS ŚMIERTELNOSĆ

Śmiertelność rośnie wraz z wiekiem pacjenta.

Do 50 roku życia jest to ułamek procenta, a

w grupie powyżej 80 roku życia – kilkanaście procent.

Obserwuje się mało zachorowań u dzieci (podobnie było w przypadku SARS).

KORONAWIRUS BEZOBJAWOWA INFEKCJA a ŚMIERTELNOŚĆ

Nie wiemy jeszcze, jaki odsetek zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo.

Ponieważ ludzie ci nie potrzebują pomocy medycznej, to trudno ich ująć w statystykach epidemiologicznych.

Z tego powodu wskaźniki śmiertelności podawane obecnie są zapewne zawyżone, a próby oszacowania rzeczywistej śmiertelności (dla wszystkich grup wiekowych łącznie) wskazują na poziom 0,3-1%.

Śmiertelność szacunkowa w innych chorobach wirusowych:

– wścieklizna – 100%,
– ebola – 40-90%,
– grypa ptasia H5N1 – 50%,
– ospa prawdziwa – 20-50%, SARS – 10%,
– grypa „hiszpanka” 1918 – 3-5%, odra – 2‰,
– grypa sezonowa – <1‰.

KORONAWIRUS JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ I PROFILAKTYKA

Koronawirusy są wrażliwe na:

– podstawowe środki dezynfekcyjne i

– wysoką temperaturę.

Skuteczne są więc standardowe procedury stosowane do odkażania.

Podstawowe sposoby zapobiegania zakażeniu koronawirusem:

– częste mycie rąk wodą z mydłem;

– odkażanie rąk preparatami dezynfekującymi na bazie alkoholu oraz

unikanie dotykania rękami oczu, nosa, ust (jest to częsty nawyk, którego nie kontrolujemy – podobno robimy to nawet 90 razy na dobę),

zakrywanie nosa i ust podczas kaszlu i kichania,

używanie jednorazowej chusteczki, która powinna zostać natychmiast usunięta lub kichanie w zgięcie łokcia, nigdy w otwarte dłonie;

– w przypadku kontaktu z osobami prezentującymi objawy zakażenia wskazane jest utrzymanie odległości co najmniej 1 metra ( a ostatnie badania nad koronawirusem dowodzą, że najlepiej trzymać się nawet 4 metry od innego człowieka);

KORONAWIRUS A MASECZKI OCHRONNE

Stosowanie masek ochronnych:

– nie ma potrzeby stosowania masek przez osoby zdrowe (WHO nie zaleca noszenia przez zdrowe osoby maseczek ochronnych);

– maski powinny być stosowane w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem (np. podczas sprawowania opieki nad taką osobą), a także

– przez osoby które kichają i kaszlą

KORONAWIRUS LECZENIE

Leczenie COVID-19 jest przede wszystkim objawowe.

Nie ma obecnie zarejestrowanego leku przeciwko koronawirusom.

KORONAWIRUS a GRYPA

Próby leczenia dostępnymi lekami przeciwwirusowymi wskazują na możliwe korzystne efekty podawania inhibitorów proteazy HIV i inhibitorów neuraminidazy wirusa grypy.

Są to jednak leki ukierunkowane na inne wirusy.

Pojawiły się doniesienia o znalezieniu substancji swoiście hamujących SARS-CoV-2, jednak na wyniki badań musimy poczekać.

KORONAWIRUS LEK

– Rozpoczęto badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku przeciwwirusowego o nazwie remdesivir u chorych zakażonych SARS-CoV-2.

Preparat ten jest analogiem nukleotydowym, zaburzającym aktywność wirusowej polimerazy RNA.

Jego skuteczność była wcześniej oceniana u chorych m.in. na gorączki krwotoczne Ebola i Marburg, a także SARS i MERS na modelach zwierzęcych.

– Innym lekiem o podobnym do remdesiviru mechanizmie działania jest favipiravir, również stosowany aktualnie w badaniach klinicznych w Chinach i w Japonii.

Jednak żaden z wyżej wymienionych leków nie został dotychczas zarejestrowany przez FDA (Food and Drug Administration – Agencję Żywności i Leków) do leczenia COVID-19.

KoronawirusOchrona.pl-koronawirus-szczepionka

KORONAWIRUS SZCZEPIONKA

Trwają obecnie prace nad szczepionką chroniącą przed COVID-19.

Proces opracowania preparatu szczepionkowego, jego standaryzacji i sprawdzenia bezpieczeństwa oraz wdrożenia masowej produkcji szczepionki musi zająć wiele miesięcy.

Szacuje się, że szczepionka może być dostępna na rynku za ok. 12-14 miesięcy.

KORONAWIRUS WYLECZENIE

Czy można pozbyć się wirusa?

Zagadnienie to można rozpatrywać w skali indywidualnej i populacyjnej.

  • W wymiarze indywidualnym już na obecnym etapie rozwoju epidemii, tysiące osób uznano za wyleczonych.

Można się spodziewać, że u tych pacjentów powstała odporność swoista, m.in. wytwarzane są przeciwciała.

Powinno to wiązać się z eliminacją wirusa i nabyciem odporności na ponowne zakażenie.

Niepokojące są jednak doniesienia, że u części pacjentów wyleczonych wykrywa się ponownie wirusa.

Właściwą ocenę sytuacji uzyskamy poznając wyniki kilkumiesięcznych obserwacji.

  • W skali populacyjnej wydaje się niemożliwe trwałe pozbycie się wirusa, tak jak to udało się osiągnąć z wirusem SARS.

Wirus SARS-2 prawdopodobnie będzie stałym elementem plejady wirusów człowieka.

Ponadto mutacje wirusa mogą zmieniać charakter zakażenia w trudnym do przewidzenia kierunku.

Stan informacji na dzień: 28.02.2020

KoronawirusOchrona.pl-koronawirus-aktualności-informacje

KORONAWIRUS INFORMACJE

Gdzie szukać urzędowych informacji o chorobie?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Główny Inspektor Sanitarny (GIS)

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Infolinia – NFZ – koronawirus – telefon komórkowy: 800190590

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

World Health Organization European Centre for Disease (ECDC)

CDC – Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

ProMED International Society for Infectious Diseases

KoronawirusOchrona.pl-aktualności-dnia-wazne-informacje

 

KORONAWIRUS INFORMACJE.
CO TO JEST, JAK POWSTAŁ, OBJAWY, JAK SIĘ CHRONIĆ
Ważne INFORMACJE – Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba jaką wywołuje, czyli COVID-19
http://koronawirusochrona.pl/koronawirus-informacje/…
#koronawirus #objawy #covid19 #koronawirusochrona

źródła:informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2905-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-co-musisz-wiedziec?
dr hab. Egbert Piasecki, prof. Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, kierownik Laboratorium Wirusologii IITD PAN
prof. dr hab. Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Grafika: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Centers for Disease Control and Prevention’s
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
Public Health Image Library (PHIL).
https://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Data publikacji opracowania: 28.02.2020 r


Spread the love

: | podróże | freephoto | zdrowie | ziołanaodchudzanie | przepisynazdrowie | odchudzanie | ziółka | popularne | inspiracje